ಕಣ್ಣಿನ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕೇಳಲ್ಪಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು


ಕಾರ್ನಿಯಲ್ ಕುರುಡುತನ ಎಂದರೇನು?
ಕಾರ್ನಿಯಾ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಭಾಗ, ಕಣ್ಣಿನ ಮುಂಭಾಗ ಸ್ಪಷ್ಟ ಭಾಗ. ಕಿಟಕಿಯಂತೆ,ಇದು ಬೆಳಕನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ನಿಯಾ ಮಸುಕಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಗಾಯದಿಂದ ಕಲೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ದೃಷ್ಠಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಾರ್ನಿಯಲ್ ಕುರುಡುತನ ಎಂದುಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಾರ್ನಿಯಲ್ ಕುರುಡುತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಯಾವುವು?
ಕಣ್ಣಿನ ಗಾಯಗಳು, ಜನ್ಮಜಾತ, ದೋಷಗಳು, ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ, ಸೋಂಕುಗಳು, ರಾಸಾಯನಿಕ ಸುಟ್ಟಗಾಯಗಳು,ಜನ್ಮಜಾತ, ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರದ ತೊಡಕುಗಳು.

ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಯಾರು ದಾನ ಮಾಡಬಹುದು?
• ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಲಿಂಗ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ದಾನ ಮಾಡಬಹುದು. • ಕನ್ನಡಕವನ್ನು ಬಳಸುವ ಜನರು,ಮಧುಮೇಹಿಗಳು, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೊಂದಿರುವ ರೋಗಿಗಳು,ಆಸ್ತಮಾ ರೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳಿಲ್ಲದವರು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಬಹುದು. • ಏಡ್ಸ್, ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ, ರೇಬೀಸ್, ಸೆಪ್ಟಿಸೆಮಿಯಾ, ತೀವ್ರವಾದ ರಕ್ತಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಧನುರ್ವಾಯು, ಕಾಲರಾ ಮತ್ತು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳಾದ ಮೆನಿಂಜೈಟಿಸ್ ಮತ್ತು ಎನ್ಸೆಫಾಲಿಟಿಸ್ ಇರುವವರು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ದಾನಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಕಣ್ಣಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂದರೇನು?
ಕಣ್ಣಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭೋದ್ದೇಶವಿಲ್ಲದ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕಾರ್ನಿಯಾ ಕಸಿ, ಸ್ಕ್ಲೀರಾದ¸ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾನವೀಯತೆ ದೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ನಾಗರಿಕರು ದಾನ ಮಾಡುವ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಣ್ಣಿನ ದಾನಿ ಯಾರು?
ಯಾರಾದರೂ ಆಗಬಹುದು. ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆ, ಮಂದ ದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ದಾನಿ ಯಾಗುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ.ಬಹುಶಃ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮಮುಂದಿನ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ನಿಮ್ಮಇಚ್ಚೆಯ ಬಗ್ಗೆಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು.

ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಏಕೆ ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು?
ದಾನ ಮಾಡಿದ ಮಾನವನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ನಿಯಾವು ದೃಷ್ಟಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪುನಃ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಕಸಿ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಡೆಸಲಾಗುವ 41,300 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚುಕಾರ್ನಿಯಾ ಕಸಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕೆಡಾ 90ರಷ್ಟು ಕಾರ್ನಿಯಲ್ ಕುರುಡುತನ ದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ.

ಕಾರ್ನಿಯಾ ಕಸಿ ಎಂದರೇನು?
ಕಾರ್ನಿಯಾ ಕಸಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಒಂದು ವಿಧಾನವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ದುರ್ಬಲಗೊಂಡ ಕಾರ್ನಿಯಾದ ಡಿಸ್ಕ್-ಆಕಾರದ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರ ದಾನಿ ಕಾರ್ನಿಯಾದಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶೇಕೆಡಾ 90ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ನಿಯಾ ಕಸಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತವೆ.

ಕಾರ್ನಿಯಾ ಕಸಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿದೆ?
ಕಾರ್ನಿಯಾ ಕಸಿ ಮಾಡುವಿಕೆಯು ಮಾನವ ಅಂಗಾಂಗ ಕಸಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. 1991 ರಲ್ಲಿಇತರ ಎಲ್ಲಅಂಗಾಂಗ ಕಸಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚುಕಾರ್ನಿಯಾ ಕಸಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, 500,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ನಿಯಾಕಸಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪುರುಷರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತುಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳ ಮಕ್ಕಳಿಂದ 103 ವಯೋಮಾನದವರಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.